Already a user? Login here:

Remember me

 

   
Users online: 165     Matches played today: 3 667

Forums > Poza tematem >

Ślimaki

offline_icon_small turbo_miazga

Total posts: 2008
From: pl - Słupsk
Clan: [TURBO] Member
Witam:)
Jednych interesują egzorcyzmy,innych zasady forum a ja postanowilem Wam przyblizyc temat nieco bardziej przyrodniczy a mianowicie slimaki.Wkrotce takze bedzie cos o innych gatumkach otaczających nas zwierzątek.


Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda, z gr. gaster - brzuch + pous - noga) – jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce.

Ślimaki kopalne spotyka się już w warstwach wczesnokambryjskich.

Spis treści [ukryj]
1 Występowanie
2 Rozmnażanie i rozwój
3 Muszla
4 Odżywianie
5 Systematyka
6 Galeria
7 Zobacz też
8 Bibliografia i przypisy
9 Linki zewnętrzneWystępowanie [edytuj]
Ślimaki w zasadzie nie opanowały jedynie powietrza. Gromada niezwykle bogata w gatunki i bardzo zróżnicowana - zalicza się do niej około 105 tys. gatunków z czego w Polsce występuje 6 gat. morskich oraz ok. 200 gat. lądowych i ok. 50 słodkowodnych[1]. W innych źródłach można trafić na dane mówiące o 43 tys. gatunków (z czego w Polsce występuje ok. 200 gatunków ślimaków, zarówno wodnych jak i lądowych), co stanowi 78% mięczaków[potrzebne źródło]. Większość gatunków żyje w morzu - zwykle charakteryzuje je bogactwo barw i kształtów, nie brak też słodkowodnych, ziemnowodnych i lądowych - wymagają zwykle dużej wilgotności środowiska. Wielkość osobników waha się od poniżej 1 mm do powyżej 1 m.


Rozmnażanie i rozwój [edytuj]
Ślimaki mogą być rozdzielnopłciowe lub obojnakie. Zapłodnienie jest wewnętrzne lub zewnętrzne. Przechodzą rozwój prosty, rzadziej złożony. W rozwoju złożonym występuje larwa trochofora. Widoczny dymorfizm płciowy.


Muszla [edytuj]
Mały ślimak wylęga się z jaja z pierwociną muszli, tzw. muszlą embrionalną. Muszla ślimaka - jego szkielet zewnętrzny, pełniący bardziej funkcje ochronne niż podporowe - czasem może zanikać lub ulegać znacznej redukcji (Testacellidae), bywa też zagłębiona w tkankach (pomrowcowate). Muszla ślimaków jest zwykle skręcona, bywa też uproszczona (zredukowana do płytki) lub w kształcie czapeczki (przytulik, czareczka), a w Oceanie Indyjskim żyją ślimaki, których muszla jest dwuczęściowa (jak u małży).


Odżywianie [edytuj]

Schemat budowy ślimaka. Oznaczenia: 1. muszla 2. wątrobotrzustka 3. płuco w jamie płucnej 4. odbyt 5. otwór płucny 6. oko 7. czułek 8. zwój mózgowy 9. przewód ślinowy 10. otwór gębowy z tarką 11. wole (cz. przełyku) 12. gruczoł ślinowy 13. otwór płciowy 14. penis 15. pochwa 16. gruczoł śluzowy 17. jajowód 18. wapienna strzałka miłosna 19. noga 20. żołądek 21. nerka pochodzenia metanefrydialnego 22. płaszcz 23. serce 24. nasieniowód
Nagoskrzelny hiszpański szal (Flabellina iodinea) żyje u zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej.Wśród ślimaków występują zarówno formy glonożerne, roślinożerne, jak też drapieżne i pasożytnicze.
Wodne gatunki konsumują głównie drobne glony, zeskrobując je tarką z podwodnych skał, lub też liście wodnych roślin naczyniowych oraz rozkładające się szczątki roślinne.
Lądowe ślimaki roślinożerne podobnie: zjadają zarówno rośliny żywe, jak też martwe, przy czym w większości są wybitnie polifagiczne. Do form wyspecjalizowanych należą m.in. niektóre ślimaki naskalne z rodzaju Chondrina, odżywiające się skorupiastymi porostami pokrywającymi skały. Wiele ślimaków roślinożernych nie gardzi również pokarmem mięsnym, atakując inne ślimaki albo zjadając padlinę (zwłaszcza martwe bezkręgowce). Ulubionym pokarmem licznych gatunków, szczególnie spośród ślimaków nagich, są grzyby i to zarówno jadalne, jak i trujące dla innych organizmów.

Najwięcej ślimaków drapieżnych występuje wśród gatunków morskich. Niektóre z nich (np. rodzaje Natica, Dolium i Charonia- Prosobranchia) polują na żywe zwierzęta, szczególnie na ślimaki i jamochłony, inne zadowalają się głównie padliną (np. rodzaje Buccinum, Murex, Nassarius i Prosobranchia), zwłaszcza skorupiaków, mięczaków i ryb. Jeżeli pokryta jest ona pancerzem, jak np. u dziesięcionogich, to ślimaki wsuwają ryjek do ich wnętrza przez szczeliny pomiędzy tarczami pancerza lub przez odbyt i od wnętrza wysysają zwłoki.

Drapieżne, przytrzymują zdobycz zębami tarki albo nogą, a następnie paraliżują ją wydzieliną gruczołów jadowych. Łup zostaje często połknięty w całości i to nawet wówczas, gdy są nim stosunkowo duże zwierzęta. Obserwowano np. że ślimak przodoskrzelny Charonia nodifera, długości 28 cm, połknął w ciągu 4 godzin strzykwę mierzącą 21 cm, a w ciągu 8 godzin rozgwiazdę o rozpiętości ramion 26 cm. Małże, np. omułki (Mytilus), połyka on razem ze skorupką. Inne przodoskrzelne, np. niektórzy reprezentanci rodzajów Fulgar i Murex wciskają schwytanego ślimaka pomiędzy krawędź nogi a brzeg otworu muszli miażdżąc w ten sposób skorupę. Następnie wsuwają ryjek do jej wnętrza i zjadają ciało. Pełzające w piasku Naticidae otaczają skorupkę napadniętych ślimaków swoją szeroką stopą, drążą w niej zębami tarki kolisty otwór i przez niego zapuszczają ryjek do jej środka. Także niektóre inne rodzaje wiercą otwory w skorupkach ślimaków zębami tarki, a niekiedy także żrącą wydzieliną specjalnych gruczołów (np. Cassis, Murex, JNucella; Prosobranchia).

Nieruchome gatunki z rodzaju Vermetus wydzielają z gruczołu nożnego długie, delikatne nici śluzu, tworząc coś w rodzaju unoszącej się w wodzie sieci do łapania planktonu. Co pewien czas sieć wraz ze zdobyczą jest wciągana do otworu gębowego. Są też ślimaki żywiące się głównie planktonem i drobnymi cząstkami substancji organicznej, wpadającymi wraz z prądem wody do ich jamy płaszczowej, która wówczas ma zwykle specjalne urządzenia służące do ich wyłapywania i transportu do otworu gębowego.

Ze ślimaków lądowych drapieżne są niektóre płucodyszne, np. rodziny Testacellidae, Zonitfdae, i Oleacinidae. Pełzają one stosunkowo bardzo szybko a ich ofiarami są inne ślimaki i dżdżownice.

Form pasożytniczych jest wśród ślimaków stosunkowo niewiele, ale w zależności od trybu życia wykazują one pod względem morfologicznym ogromne zróżnicowanie i należą do wielu grup systematycznych spośród przodoskrzelnych i tyłoskrzelnych. I tak np. przedstawiciel prymitywnej rodziny tyłoskrzelnych Pyramidellidae (m. in. rodzaj Brachystomia) są okresowymi pasożytami zewnętrznymi, o bardzo silnie wydłużonym ryjku, w którego końcowej części znajduje się kolec, wewnątrz pusty, będący prawdopodobnie jedyną pozostałością po zębach tarki. Współdziała on ze swoistym urządzeniem pompującym w przednim odcinku jelita. Kolec ten prawdopodobnie służy do wpompowania specjalnej wydzieliny doprowadzającej ciało ofiary do stanu płynnego. Wspomnianym ryjkiem pasożyt nakłuwa łatwo dostępne, miękkie części ciała ślimaków i małżów, albo czułki osiadłych wieloszczetów i wysysa z nich soki. Poza opisaną adaptacją ryjka, ślimak ten w swej budowie ciała nie wykazuje nic szczególnego. Zewnętrznymi pasożytami szkarłupni, a zwłaszcza rozgwiazd, są niektórzy przedstawiciele rodzin Capulidae i Melanellidae (Prosóbranchia). Bardzo interesująca jest biologia należącego do tyłoskrzelnych pelagicznego gatunku Phyllirrhoe bucephala pasożyta meduzy Zanclea costata. Ślimak ten, początkowo wysysa manubrium oraz kanały promieniste i kanał okrężny meduzy, w momencie, kiedy zacznie przewyższać ją wzrostem i potrafi samodzielnie pływać, objada stopniowo manubrium i czułki. Wreszcie tylko pokurczone resztki dzwonu pozostają przyczepione do szczątkowej nogi pasożyta, który pożera i tę resztkę ciała żywiciela. Dorosła Phyllirrhoe parą czułkowatych wyrostków chwyta drobne zwierzęta planktonowe, zwłaszcza hydromeduzy, oraz obrywa kawałki czułków i innych części rurkopławów, nie będąc przy tym wrażliwa na parzydełka. Robakowate albo pęcherzykowate Entoconchidae, które są wewnętrznymi pasożytami strzykw, tak dalece zmieniły i uprościły swoją budowę, że tylko po stadium larwalnym można rozpoznać ich właściwą przynależność systematyczną. Niektórzy przedstawiciele tej rodziny, o cienkim robakowatym ciele, jak np. Enteroxenos dogieli, dochodzą do 130 cm długości. Przynajmniej część gatunków tej rodziny ma tak uproszczoną budowę, iż odżywia się chłonąc pokarm prawdopodobnie przez ścianki ciała. Dojrzałe samice tych ślimaków stopniowo ulegają degeneracji i giną, a żywiciel wydala ich zwłoki z odchodami do morza i wówczas uwalniają się z ciała matki pelagiczne larwy, mające typową budowę weligera.

Pomiędzy komensalami a skrajnymi pasożytami obserwuje się wśród ślimaków wiele form pośrednich.


Systematyka [edytuj]
Klasyfikacja ślimaków jest kontrowersyjna. Tradycyjnie w obrębie gromady wyróżniano trzy podgromady:

przodoskrzelne (Prosobranchia)
tyłoskrzelne (Opisthobranchia)
płucodyszne (Pulmonata)
Taki podział nie jest jednak obecnie akceptowany. Według danych zgromadzonych w bazie ITIS (czerwiec 2006) aktualny stan wiedzy na ten temat wygląda następująco:

Podgromada Pulmonata - Płucodyszne

Archaeopulmonata – prapłucodyszne
Basommatophora - nasadooczne
Heterostropha
Neotaenioglossa
Patellogastropoda
Rhodopemorpha
Stylommatophora - trzonkooczne
Systellommatophora
Thecosomata
Podgromada Opisthobranchia – tyłoskrzelne

Rząd Acochlidioidea
Rząd Anaspidea
Rząd Cephalaspidea
Rząd Gymnosomata
Rząd Notaspidea
Rząd Nudibranchia - nagoskrzelne
Rząd Sacoglossa - workojęzykowce
Rząd Soleolifera
Podgromada Prosobranchia – przodoskrzelne

Rząd Archaeogastropoda
Rząd Architaenioglossa
Rząd Entomotaeniata
Rząd Mesogastropoda
Rząd Neogastropoda
Rząd Neritopsina
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 8:59am (CET)
offline_icon_small marcin34142

Total posts: 5323
From: pl - Krakow
Clan: [TURBO] Member
co to ma byc???????????????
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 10:00am (CET)
offline_icon_small oski_stg

Total posts: 2811
From: pl - Hunter postów....
u nas w Starogardzie GD. mozna skupowac slimaki winiczki czy cos za 40groszy za sztuke kumacie..
sezon sie juz zaczyna :DD

mam nadzieje ze bedzie pinezka bo bardzo wiele wnosi ten post ;]

nie kumam do konca rozmanazania;/
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 10:02am (CET)
offline_icon_small lokmen05

Total posts: 10397
From: pl - Misfits
Clan: [LNU] Member
Nigdy nie jadłem ślimaka ... Kolejny Temat obszerny w info , jeszcze trochę i ten dział zamieni się w encyklopedie :D
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 11:32am (CET)
offline_icon_small bareksis

Total posts: 954
From: pl - ...
[ukryj] [edytuj] ... Mógłbyś chociaż to usunąć żeby nie sprawiało wrażenia wikipedii. A tak to się wydało, że wszyszko (lub prawie) jest skopiowane z wiki.

pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimaki...
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 11:45am (CET)
offline_icon_small turbo_miazga

Total posts: 2008
From: pl - Słupsk
Clan: [TURBO] Member
bareksis wrote:
[ukryj] [edytuj] ... Mógłbyś chociaż to usunąć żeby nie sprawiało wrażenia wikipedii. A tak to się wydało, że wszyszko (lub prawie) jest skopiowane z wiki.

pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimaki...


Nie rozumiecie koledzy pewnych rzeczy:).Nie rozumiecie takze po co byl ten temacik:)Ale skoro Wy sie nie domyslacie to ja tlumaczyc nie bede:P
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 11:49am (CET)
offline_icon_small bareksis

Total posts: 954
From: pl - ...
Dla mnie to jest bez sensu bo jak będę chciał poczytać o ślimakach w Wikipedii to poczytam. ;)
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 3:42pm (CET)
offline_icon_small turbo_miazga

Total posts: 2008
From: pl - Słupsk
Clan: [TURBO] Member
bareksis wrote:
Dla mnie to jest bez sensu bo jak będę chciał poczytać o ślimakach w Wikipedii to poczytam. ;)


To tak jak ja na przyklad o egzorcyzmach:)
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 4:06pm (CET)
offline_icon_small 0tomek0

Total posts: 10731
From: pl - Leszno
Clan: [MB] Member
Kurczę faktycznie wiki.
Nie zauważyłem i zamykam.
Written: 6/14/2009 (GMT+0100) 7:25pm (CET)